فروش درختچه ناامیدی هلندی دستگاه لیزر

نامهای مرسوم : ناامیدی هلندی , درخت برگ جدید ژاپنی , لگستروم سبز

نام ان دستگاه لیزر یسی &# ایران روتک , Texanum Japanese Privet

اسم علمی : LIGUSTRUM japonicum Texanum

خانواده : Oleaceae زیتونیان

رنگ دستگاه لیزر : دستگاه لیزر های سفید کرکی که بو تند غیر مطلوب منتشر می کنند .

صورت دستگاه لیزر : به صورت خوشه ای و جور ای که قطر هر کل حدود 3 تا 6 میلیمتر است .

میوه : دارنده دانه هایی است که به اندازه یک نخود بوده و در غایت این میوه آن به رنگ سیاه در میاید .


مقدار حد عمده : 2 . 5 تا 4 متر

فصل دستگاه لیزر دهی : در بهار یا این که اوایل فصل‌تابستان

برگ : برگ به رنگ سبز واضح

خاستگاه و موطن گیاه : جور اصلی این گیاه از مرز و بوم های ژاپن و چین و کره شمالی آورده شده‌است و در تمامی جه به صورت هیبرید های متنوع رشد یافته است .

دیوار سبز یأس هلندی

توضیحات در مورد گیاه و حالت نگهداری آن :

یاس هلندی جور ای از لگستروم است و گیاهی با نرخ رویش نسبتا پر سرعت است که دارنده برگ های همیشه سبز و براق هست . جزو درختان عمودی و راست بالا رونده است و در تمامی فصول می بضاعت و توان از سرسبزی آن لذت موفقیت .

خاک مطلوب :

در همه اشکال خاک های اسیدی , خنثی , قلیایی امکان کاشت و رویش دارد . درخاک رس , خاک رس و شن , شن و ماسه رشد می نماید .

روشهای ازدیاد و انتشار :
تکثیر با بذر : امکانپذیر هست اما مرسوم نیست چون فرآیندی زیاد زمانبرتر از طریق های دیگر است .

نشر با قلمه : قلمه ساقه درختچه برگریز در فصل پاییز یا این که اواخر فصل زمستان و قلمه ساقه درختچه های مدام سبز ( همانند یاس هلندی ) در آخرها تابستان انجام میگیرد . با هرس کردن برگ های ذیل تر و چسبیده به خاک دستگاه لیزر دان , قلمه ها را در مکان مرطوب یا به خیر و خوبی زهکشی شده در خاک باغ در فروغ غیر بدون واسطه و رطوبت بالا نگه داشته شود تا ریشه دار شود . قلمه در خاک مرطوب پس از 4 – 6 هفته تا به خیر ریشه داده و بعد قلمه های زمینی را در ظروف اختصاصی نگه دارید .

هورمون ریشه موجب ارتقاء احتمال ریشه خواهد شد , البته برای اکثری از گیاهان اضطراری نمی باشد .

خوابانیدن شاخه : مرسوم نیست .

لینک زدن : بر روی بسیاری جور ها می قدرت ناامیدی هلندی را لینک و پیوند نمود . متداولترین مبنا برای لینک یاس هلندی برگ بو است .